Splošni pogoji poslovanja


Osnovni podatki podjetja

Pohištvo Kristanc, trgovina in storitve d.o.o., Gračnica 4, 3272 Rimske Toplice, številka vpisa v sodni register SRG 2012/11194 z dne 15.03.2012 in SRG 2016/37688 z dne 09.09.2016, Okrožno sodišče Celje, ID za DDV: SI51569752, matična številka: 6127819000, osnovni kapital: 7.500 EUR, DDV zavezanec, transakcijski račun pri SKB banki d.d. številka SI56 0311 8100 0997 896, primarna dejavnost G46.470 je trgovina na debelo s pohištvom.

(v nadaljevanju besedila: prodajalec).


Način poslovanja

Kupec lahko svoje povpraševanje odda po telefonu, pisno (po klasični ali e-pošti), ali s pomočjo spletnega obrazca.

Kupec je seznanjen, da so vse slike na prodajalčevi spletni strani simbolične, da ne predstavljajo končnih produktov temveč služijo le idejni zasnovi za lažje načrtovanje. Prodajalec omogoča kupcu, da se o materialih, dekorjih, okovju in drugimi, v pohištvo vgrajenimi elementi seznani na sedežu podjetja, v vzorčni sobi. Prav tako je kupec seznanjen, da dekorativni material, ki je razviden iz slik, ni vključen v ceno.

Če kupec še ne razpolaga z načrti, se lahko dogovorita za izmero na samem objektu. Na podlagi kupčevih želja, načrtov in/ali opravljenih izmer prodajalec izda predračun za izdelavo/dobavo in montažo pohištva. V predračunu je natančno opredeljen obseg proizvodov oziroma storitev, ki bodo opravljene, kot tudi opis uporabljenih materialov ali dekorjev. V predračunu je naveden tudi način plačila in rok dobave oziroma izdelave. O vrsti in načinu plačila odloča prodajalec. Naročilo za prodajalca postane obvezujoče le, če od kupca v roku in na način, ki ga opredeljuje predračun, prejme kupnino. Ponujene cene veljajo le, če je kupnina plačana do zapadlosti predračuna. Za kasneje prejeta plačila lahko veljajo drugačni prodajni pogoji. Dobavni pogoji se lahko spremenijo tudi, če kupec do dogovorjenega datuma ne zagotovi pogojev za montažo naročenega pohištva.


Reklamacije

Prodajalec nudi na vse svoje pohištvo 12 mesecev garancije. Garancija velja le, če kupec s pohištvom ravna v skladu z navodili za uporabo in garancijskim listom.

Po opravljeni primopredaji je kupec dolžan pohištvo skrbno pregledati. Reklamacija glede kakovosti se vloži pisno, v roku 8. (osmih) dni od prejema. Reklamacija mora vsebovati vse razloge in mora natančno opredeljevati vse napake, zaradi katerih kupec meni, da je pohištvo neustrezno.

Prodajalec posluje skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1) in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. Potrošnike seznanjamo, da v skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, ne priznavamo nobenega izvajalca za izvensodno reševanje potrošniških sporov. Prodajalec se bo trudil, da bo vse morebitne spore reševal sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče je za vse spore pristojno sodišče v Celju.


Celje, oktober 2017